Eindbedrag Lichtjesactie 2018 bekend!

Normal d69271d2047f8ad532d0a1c2d557bc2373ac690b
14-02-2019 | 16:01

Er werden vele lichtjes gekocht, duizenden kinderen ontstaken hun lampionnetjes, er werd een hardloopparcours door de stad gelopen en er werd gedineerd. Allemaal voor de kinderen in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis!

Inmiddels zijn de euro's geteld en konden we namens alle donateurs het prachtige bedrag van € 342.129,22 overhandigen voor de ontwikkeling van een smartphone app om emotionele problemen bij chronisch zieke kinderen eerder te herkennen en beter te kunnen behandelen.

Iedereen die aan de Lichtjesactie 2018 heeft bijgedragen: BEDANKT! Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.