CBS de Rank

CBS de Rank

Nog te gaan..

van totaal € 1.000 (0%)

Dit jaar zamelen wij geld in bij ons kerstfeest voor het Centrum voor Zeldzame Aandoeningen van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

We hopen voor de kerstvakantie een mooi bedrag op te hebben gehaald om alle zieke kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis goed te kunnen helpen. Steun jij ons ook?